top of page

Anexe 

Înlăturarea defecţiunilor, întrebari de ordin tehnic, deservire, alte tarife şi verificarea vitezei

de transport de date (upload/download).

 

  1. În cazul apariţiei problemelor de ordin tehnic, posibilelor defecte şi întrebări privind deservirea REŢELEI şi aparatajului Operatorului, Utilizatorul se poate adresa la serviciul  tehnic la numărul de telefon 0-235-8-4445.

  2. În cazul apariţiei întrebărilor ce ating partea comercială a relaţiilor contractuale, întrebărilor juridice, întrebărilor de achitare, întrebărilor referitoare la ofertele companiei curente şi celor noi a Operatorului, Utilizatorul poate să se adreseze la oficiul comercial al companiei la numarul de telefon: 0-235-8-44-44 sau la adresa: mun. Orhei, str. Vasile Lupu 58/2.

  3. Deservirea tehnică se efectuează de către Operator zilnic de la orele 09:00 pînă la 19:00. În cazul apariţiilor situaţiilor extreme, legate de lucrări pe magistrală sau situaţii excepţionale, deservirea tehnică se efectuează şi pe timp de noapte.

  4. În cazul apariţiei problemelor tehnice, Utilizatorul are dreptul să folosească opţiunea chemării grupei tehnice a Operatorului la numărul de telefon 0-235-8-44-45. Grupa tehnică depistează pe loc existenţa sau lipsa problemei tehnice din partea Operatorului.

În cazul existenţei problemei de natură tehnică din partea Operatorului, chemarea grupei tehnice se efectuează gratis.

În cazul apariţiei problemelor tehnice în aparatajul sau în software-ul Utilizatorului sau alte probleme tehnice apărute, în dependenţă de serviciile oferite de Operator, chemarea grupei tehnice se efectuează contra plată. Costul chemării, în cazul dat este de 140 lei.

În cazul în care, chemarea nu se va limita la o simplă înlăturare a problemei şi necesită timp şi condiţii adăugătoare, Utilizatorul, în cazul acordului sau în prealabil, achită în plus preţul serviciilor.

   5. Chemarea grupei tehnice se efectuează în decurs de 8 ore lucrătoare. În cazuri îndividuale, privind lucrări pe magistrală sau de profilaxie, defectarea utilajelor Operatorului în urma calamităţilor naturale sau a altor situaţii de fortă-majoră, chemarea se efectuează în termen maxim de 24 de ore consecutive pentru incidente majore (cînd sunt afectate două sau mai multe puncte terminale) şi în termen maxim de 72 de ore consecutive pentru incidente critice (cînd sunt afectate 50 la sută sau mai multe puncte terminale) din momentul preîntîmpinării Operatorului despre apariţia problemelor la Utilizator. 

   6. Odată pe an, în baza unei cereri scrise, Utilizatorul poate să se deconecteze temporar de la serviciile oferite de Operator. Deconectarea temporară nu trebuie să depăşească termenul de 30 (treizeci) zile calendaristice sau pentru o lună calendaristică din momenul înregistrării cererii pentru deconectarea temporară.

Taxa de deconectare (suspendare) temporară a serviciilor este de 125 lei/lună.

Operatorul, automat efectuează reconectarea Utilizatorului după expirarea termenului de 30 (treizeci) zile calindaristice sau pentru o lună calendaristică din momenul înregistrării cererii pentru deconectarea temporară. Utilizatorul nu este scutit de plata lunară pentru serviciile oferite de Operator, dacă el a depăşit termenul de 30 (treizeci) zile calendaristice sau pentru o lună calendaristică din momenul înregistrării cererii pentru deconectarea temporară.

Această condiţie (punctul 6 din anexa actuala) nu-i priveşte pe Utilizatorii, care au încheiat contractul pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu care Utilizatorul poate să se deconecteze în orice timp, informînd despre aceasta Operatorul în formă scrisă cu nu mai puţin de o zi înainte de presupusa deconectare a serviciilor pe o perioadă nedeterminată.

  7. Alte taxe:

 -Schimbarea ip-adresei – 150 lei; -Transferul serviciilor pentru altă adresă (în zona de acoperire a serviciilor Operatorului) – 250 lei;

- Deservirea echipamentului Utilizatorului - de la 90 lei ( în dependenţă de problema). 

- Opţiunea “Conectarea urgentă”(în termen de pînă la 3 zile lucrătoare) – 750 lei.

- Configurarea şi setarea routerului la domiciliu – 120 lei.

- Instalarea firului de cablu UTP în apartament (mai mult de 10 metri) - 10 lei/m; Instalarea firului de cablu UTP/FTP pentru servicii VideoSecuritate (mai mult de 20 metri) - 15 lei/m.

 - Folosirea la conectare a cablului coaxial (cablu TV) prin apartament/casa se execută în urma taxei  suplimentare –  9 lei/m.

 În cazul rezilierii contractului de către Utilizator, în decurs de 72 de ore după semnarea acestuia, Operatorul retine pînă la  100% din suma totală, achitate de către Utilizator pentru servicii şi conectarea la încheierea contractului.

  8. Factura şi ordinea achitării:

 Lunar, în perioada 1-10 a lunii curente, Operatorul prin intermediul agenţilor poştali, oficiilor poştale şi prin alte metode, emite facturi la adresa indicată de catre Utilizator în contractul actual.

În cazul în care, după data de 10 factura lipseşte, Utilizatorul se poate folosi de dreptul de a o primi nemijlocit în oficiul comercial al companiei FlyNet sau să primească informaţia privind achitarea şi datoria curentă la numărul de telefon 0-235-844-44.

  9. Verificarea vitezei de transfer de date (upload/download)

Testarea vitezei se efectuază prin intermediul transmiterii-primirii a datelor de diferite dimensiuni  şi a calculării vitezei în baza timpul consumat pentru trimiterea-primirea transportului de date. Operatorul garantează o viteză stabilă, stipulată în contract, reieşind din SLA 99%. La fel, este necesar de menţionat că şi la viteza primită pot influenţa următorii factori:

  • încărcarea serverului verificat;

  • configuraţia şi performanţa computerului (alt echipament) al Utilizatorului;

  • software-ul instalat la computerul Utilizatorului în momentul  verificării;

  • starea liniei Utilizatorului în momentul verificării;

  • utilizarea măsurilor de siguranţă (firewall, antivirus) la calculatorul Utilizatorului în momentul verificării.

 

Important de menţionat, că popularele web-servicii – aşa cum sînt de exemplu, speedtest.net, pot verifica cu aproximatie, iar datele pot semnificativ să se diferenţieze de cele reale. Server-urile serviciilor web pot fi încărcate, ceea ce reduce obiectivitatea rezultatul verificării.

    Operatorul recomandă verificarea vitezei, prin descărcarea fişierelor de dimensiuni mari. Cele mai corecte rezultate sunt afişate în momentul descrării fişierelor, aflate în reţelele de peering (torrent şi tracker). Nu uitaţi, că 1MB/S = 8 mbps.

  10. În orele cu intensitate maximă a traficului în REŢEA, viteza minimă garantată de transfer a datelor este de 80% din viteza la abonamentul ales, întirzierea maximă de transfer a pachetelor de date este de 4 milisecunde de la Utilizator pînă la REŢEAUA Operatorului. 

 

Supraveghere video FlyCloud

Tarif de bază de supraveghere video FlyCloud


Tarif Basic = 30 lei/lunar*
Rezoluția camerei 2MP (1920x1080) Full HD + Arhivă până la 10 zile de înregistrare
Arhiva „până la 10 zile” include 48 de ore de înregistrare continuă și 192 de ore de înregistrare a evenimentelor.
*inclus gratuit pentru clienții FlyNet în abonamentul All Exclusive. Nu mai mult de 4 camere.

Mai multe detalii aici

 Instrucţiune pentru clienti


Această anexă conţine minimul necesar de cunoştinţe pentru Utilizatorii reţelei FlyNet


Stimate client! Prin urmarea unor sfaturi simple din acest document, vă puteţi îmbunătăţi securitatea computerului, precum şi creşterea eficienţei suportului tehnic privind rezolvarea problemelor.
Pentru o funcționare mai bună a rețelei, vă recomandăm:
1. Nu schimbaţi setările, precum şi nu permiteţi altora să facă acest lucru.

 2. Nu divulgaţi parola de la router  persoanelor necunoscute.Acest lucru poate afecta în mod semnificativ calitatea vitezei conexiunii la Internet. Formaţi parola întotdeauna de sinestătător;
3. Vă recomandăm să instalaţi antivirus-ul şi să actualizaţi în mod regulat baza de date. Când utilizaţi Internetul asiguraţi-vă că respectaţi normele de siguranţă. Dacă aveţi informaţii valoroase, dublicaţi-le ,de exemplu pe discuri optice.
4. În cazul în care, in faţa  computerul se află copii minori, se recomandă să se controleze activităţile lor pentru a împiedica copiii sa comită acte ilegale. Amintiţi-vă că copilul nu ar trebui să petreacă la calculator tot timpul liber.
5. În cazul apropierii unei furtuni, pentru a evita riscul de deteriorare a calculatorului dumneavoastră, vă recomandăm să scoateţi cablul de la blocul de sistem până la sfârşitul furtunii cu descărcări electrice.Riscul de prejudiciu creşte, dacă locuiţi la etajele superioare. De asemenea, este recomandat să scoateţi cablul de la blocul de sistem, dacă pleacaţi pentru o lungă perioadă de timp, mai ales in perioada de furtuni periculoase. Precum şi utilizarea protectorilor de reţea (vedeţi, de asemenea, punctul 3 din prezenta instrucţiune).

6. Dacă vă conectaţi la calculator şi paginile nu se deschid - verificaţi achitarea la timp la furnizorul de servicii. În cazul în care plata este efectuată, verificaţi pentru a vedea dacă nu există programe care interzic accesul la Internet instalate pe computer (de exemplu, firewall).


                                                                                             Acţiunile necesare pentru conectare.                                                                                                                                                                                        

1.Verificaţi dacă placa de reţea este conectată

1.1.Urmaţi paşii: Start (ПУСК,Start) - Panou de control (Панель управления, Control Panel) - Conexiuni în reţea (Сетевые подключения, Network Connections).
1.2.Dacă pictograma Conexiune in retea (Подключение по локальной сети ,Local Area Connection"), este de culoare gri - prin urmare, placa de reţea este dezactivată. Pentru a activa placa de reţea, faceţi dublu-click pe pictograma. La activare pictograma ia culoarea albastră.
2.Dacă este introdus cablul de reţea.

2.1.Dacă în colţul din dreapta in josul ecranului se aprinde o pictograma a două monitoare, si este traversată de o cruce roşie - înseamnă că cablul de reţea este deconectat, verificaţi pentru a vedea dacă cablul de reţea este introdus în blocul de sistem.
2.2.Dacă cablul este conectat, verificaţi dacă cablul aflat in apartamentul dumneavoastra nu este deteriorat (de exemplu, în timpul reparaţiei sau de animalele domestice).
2.3.Dacă cablul este in totală ordine, şi pictograma "cablul de reţea nu este conectat", luminează - puteţi contacta Serviciul Tehnic la telefonul

0235-844-45.

Măsurile necesare pentru verificarea  conexiunii. (Utilizatorilor serviciilor de Internet)

1.Pentru a testa conexiunea, faceţi click pe " ПУСК -Start" - " Bыполнить-Run", în fereastra de comandă care se deschide introduceti: "ping 188.163.195.250 ". şi faceţi click pe OK(enter)  Dacă vedeţi în fereastra deschisă semnalul : превышен интервал ожидания для запроса( Request ping time out –marit intervalul de asteptare) - opriţi şi porniţi placa de reţea, apoi repetaţi pasul 1.
2.Dacă ati văzut în fereastră inscripţia: "comanda data nu este disponibilă" verificaţi dacă placa de reţea este activată, verificaţi dacă cablul este introdus în conectorul  blocului de reţea. Dacă după toate acţiunile de la pasul 1 apare încă inscripţia: " comanda data nu este disponibilă " - contactaţi Serviciul Clientelă la telefonul 0235 84 445. 

Măsurile de securitate in timpul fulgerului.

(Pentru toate categoriile de utilizatori).

Furtunile au un impact semnificativ asupra aparatelor electrice, inclusiv funcţionarea unei reţele de calculatoare, precum şi echipamentele clientului - televizoare, calculatoare, routere şi alte aparate de casă.
Furtuna - este un eveniment imprevizibil, independent de acţiunile părţilor în cadrul contractului şi care conduce la incapacitatea respectării  angajamentele contractuale (vezi punctul ‚Forţă-Majoră’ în contract).
De la furtuni mari sau lovituri directe a trăsnetului , in reţea se produc schimbări  semnificative de tensiune. În impactul dezastrelor în reţelele electrice, de televiziune sau de orice alt aparataj –are loc  arderea echipamentelor şi tehnicii de uz casnic.

 În unele cazuri mai grave, nu  salvează chiar şi dispozitivele de protecţie anti-trăsnet instalate în apartamente şi case.
Pentru a salva  computerul, televizorul sau alt dispozitiv electric este recomandat pe timpul de furtună şi în termen de 30 de minute după  trecerea ei:

Abţinerea de la utilizarea serviciilor a reţelei de calculatoare!


Pentru a asigura menţinerea echipamentului - deconectaţi-l de la sursa de alimentare.
Deconectaţi cablul de la blocul de sistem, precum si alte cabluri conectate la el.

Lucru cu blocul de sistem aprins si cablul de sistem inclus în calculator în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, este  STRICT INTERZIS!
Amintiţi-vă ca furnizorul oferă o relaţie stabilă în cadrul contractului şi nu este responsabil de forţele majore.
În scopul  asigurarii tehnicii la maximum, procuraţi filtre speciale de protecţie, precum şi dispozitive de protecţie anti-trăsnet.

bottom of page